Adviesgroep Vecht & Plassen

WOZ bezwaar

Vind u dat uw WOZ-waarde te hoog is?

Ieder jaar krijgt u aan het begin van het jaar een aanslagbiljet in de bus met de gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). Spannend! De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt namelijk de hoogte van de verschillende heffingen en belastingen, waaronder de onroerende-zaakbelasting (OZB). Door de crisis op de woningmarkt is de waarde van uw woning gedaald. Maar door de stijging van de OZB-heffing en het huurwaardeforfait gaat u toch meer betalen. De eigen woning als melkkoe? Duidelijk is dat de gemeente de kabinetsbezuinigingen wil terughalen bij huizenbezitters. Daarom loont het juist nu de moeite om goed naar de vastgestelde WOZ-waarde te kijken. Het kan u honderden euro’s schelen. Wanneer u wilt dat wij dat kosteloos voor u doen, lees dan onderstaand stappenplan en meld u aan middels het invullen van onderstaand formulier.

De eerste twee stappen moet u doen, stap drie t/m vijf verzorgen wij voor u.

Stap 1: Aanmelden

 • U meldt zich middels het aanmeldformulier op onze website aan of u kunt   het formulier bij ons op kantoor invullen;
 • Let op! Er moet binnen 6 weken na het ontvangen van de beschikking bezwaar gemaakt worden.

Stap 2: Retourneren

 • Na de aanmelding ontvangt u van ons een formulier dat door u ondertekend moet worden. Met dit formulier machtigt u ons om namens u een bezwaar in te dienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde(s);
 • Zodra u het ontvangen formulier heeft ondertekend, ontvangen wij deze van u retour samen met de beschikking en het taxatieverslag;
 • Deze is op te vragen via stichtsevecht.nl waar u met uw Digid kunt inloggen en het verslag kunt downloaden. Of u kunt het bij de gemeente opvragen;
 • Wanneer wij de stukken van u hebben ontvangen, beoordelen wij uw dossier op haalbaarheid.

Stap 3: Opstellen

 • Bij het opstellen van het bezwaarschrift wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de argumenten die u bij de aanmelding heeft aangedragen;
 • Mochten wij nog vragen hebben dan wordt er contact met u opgenomen.

Stap 4: Indienen

 • Het bezwaarschrift wordt door ons naar de gemeente gebracht;
 • Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken.

Stap 5: Uitspraak

 • De gemeente heeft het gehele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen;
 • Zodra de uitspraak bij ons bekend is, nemen wij contact met u op om de  uitspraak te bespreken;
 • Wanneer de uitspraak niet naar tevredenheid is dan is het mogelijk een beroepsprocedure te voeren;
 • Deze procedure is natuurlijk ook weer geheel kosteloos voor u.

 

 

 

[gravityform id=”1″ name=”WOZ bezwaar”]