Adviesgroep Vecht & Plassen

Beloning

Het kennismakingsgesprek is kostenloos maar onze verdere dienstverlening niet. Onderstaand treft u een beknopt overzicht aan van onze beloning.

Beloning voor advies, begeleiding en bemiddeling van bedrijfsfinancieringen gebeurt door het betalen van een uurtarief. U betaalt ons op basis van het aantal gewerkte uren tegen het vooraf afgesproken uurtarief.

Wij geven u vooraf een indicatie van het aantal uren die wij denken nodig te hebben. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Advies en bemiddeling van schadeverzekeringen wordt op netto basis, exclusief provisie van de verzekeringmaatschappij bij u in rekening gebracht. In plaats hiervan betaalt u een vast maandelijks abonnementstarief per verzekering.

Beloning voor advies en bemiddeling van levensverzekeringen gebeurt eveneens zonder provisie van de verzekeringsmaatschappij, in plaats hiervan betaalt u een uurtarief.